سلام، شاید یادتان باشد که در انتخابات‌ها در رسانه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. وقتی یک موضوع مهم می‌شود رسانه‌ها شروع می‌کنند شواهد و قرائنی به نفق جناح خودشان ارائه‌کنند. مثلا یک مسئله که مطرح می‌شود یک جناح می‌گویند اختلاس بوده و مجرم فراری است و ... و یک دسته دیگر می‌گویند وام است و پروژه‌ای ناموفق شده است و ...، در این میان من که بیرون از گود و دور از هیاهو نشسته‌ام هیچ راهی برای کشف حقیقت ندارم. اغلب شناختی که مردم ایران در انتخابات استفاده می‌کنند از این دست است و شناخت ضعیفی است. در ادامه این موضوع و راه حل آن را با رسم شکل بررسی می‌کنیم.