بعید نیست که افرادی که مخاطب یک نظرسنجی خاص هستند افکار خاصی هم داشته باشند. کسی که بیشتر پیگیر شبکه‌های اجتماعی است را تصور کنید و در کنار کسی بگذارید که کمتر پیگیر آنهاست. به نظر شما از لحاظ فرهنگی این دو یکسان اند؟ همین که الگوی رفتاری‌شان در مورد شبکه‌های اجتماعی متفاوت است یعنی طرز فکر متفاوتی هم دارند. وقتی افرادی که پیگیر شبکه‌های اجتماعی هستند را در نظر بگیریم احتمالا افکار مشابه تری نسبت به هم دارند تا وقتی که چند نفر از افراد پیگیر شبکه‌های احتماعی را با چند نفر از افرادی که شبکه‌های اجتماعی را پیگیری نمی‌کنند در نظر بگیریم.
پس احتمالا این که افراد مخاطب یک نظرسنجی انتخاباتی در شبکه‌ای از شبکه‌های اجتماعی باشند روی توزیع رایشان تاثیر دارد و نتایج نظرسنجی گویای نتایج در کل جامعه ایران نیست. وای که چه بسا که این نظرسنجی‌ها دستمایه سوء استفاده‌اند. برای رفع این موضوع چه باید کرد؟

به نظرمن در عرصه انتخابات این که توزیع آرا چگونه است اصلا نباید در بحث‌های سیاسی مهم باشد، مردم در انتخابات در موضع انتخاب هستند، این که توزیع آرا چگونه باشد به انتخاب مردم بستگی دارد و نباید کاری کرد که رای مردم به توزیع آرا بستگی داشته باشد. بنابراین به نظر من کسانی که صحبت از نظرسنجی‌ها می‌کنند یا در رابطه با نتیجه انتخابات زیاد قضاوت می‌کنند روش صحیحی را در بیان سیاسی خود پی نگرفته اند.
در پایان از خداوند متعال عاجزانه می‌خواهم عاقبت این انتخابات را ختم به خیر کند.